OUR WHAREKURA

 

 

 

 

 

 

 

HĀKINAKINA/NGĀ MAHI A RĒHIA

 

 

 

 

 

 

OUR PEOPLE

 

 

 

 

 

 

 

Home » Our Kura » Our Philosphy

OUR WHAREKURA PHILOSOPHY IS BUILT ON:

NGĀ UARA | SCHOOL VALUES

  • Whanaungatanga (fostering good relationships)

  • Manaakitanga (care and support for each other)

  • Tūmanako (hope for the future)

  • Whakapono (belief in your pathway)

  • Mahi Tahi (industriousness through collaboration)

NGĀ TŌMAIRANGI | STUDENT PURPOSE

  • Ringawhiti (preparedness, readiness)

  • Te Reo Rangatira (commitment to Te Reo Māori)

  • Matahīapo (contribution and commitment)

  • Ihuoneone (diligence)

  • Waiaro Manawa Popore (attitude, aptitude, fortitude)

Address: 1 Westmorland Rise, Bethlehem 3110

Email: admin@mauao.school.nz

Phone: +64 7 579 3060

© 2019 Te Wharekura o Mauao

FOLLOW US ON FACEBOOK


FOLLOW US ON FACEBOOK